Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 2: Księża i bracia

268.

Wspólne powołanie

Nasze powołanie jednoczy księży i braci we wspólnej konsekracji i w tym samym posłannictwie. Toteż, niezależnie od różnorodności zadań, jedni i drudzy mają się starać o życie w doskonałej wspólnocie ducha i w poczuciu odpowiedzialności.

269.

Główne prace księży

Głównym zadaniem księży jest przepowiadanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów oraz wychowywanie i prowadzenie Ludu Bożego.

Ponadto w całej swej działalności będą dążyć do formowania i doskonalenia autentycznie chrześcijańskiej wspólnoty wiernych.

270.

Apostolstwo braci

W ramach celu i natury Stowarzyszenia otwarte jest dla braci wielkie pole apostolstwa, z wyjątkiem funkcji wymagających święceń kapłańskich.

Dlatego przez swe życie i prace wnoszą oni szczególny wkład w apostolstwo.